Štampa
PDF

Lanci za snijeg i kamenolome

Firma ZTI Engineering nudi svojim klijentima iz oblasti rudarstva i proizvodnje kamenih agregata kao i građevinskim preduzećima zaštitne lance različitih tipova i kvaliteta u zavisnosti od aplikacije i potreba korisnika. Zaštitni lanci imaju ulogu da štite gumu građevinske mašine od udara, rasijecanja i brzog habanja u teškim uslovima radne podloge i tako višestruko produžavaju vijek trajanja guma. Osim pozitivnih ekonomskih efekata po preduzeće, smanjivanjem izdataka za nabavku guma, ovi lanci donose i velike uštede u vremenu održavanja guma i doprinose neprekidnosti procesa rada.

Zaštitni kao i lanci za snijeg, prizvode se za sve standardne    tipove i dimenzije guma za građevinske mašine.