Štampa

Korpe za bagere, utovarivače, kombinovane mašine

Nove korpe za bagere, utovarivače, kombinovane mašine - standardnih tipova i izrada po narudžbi.

U upitu navesti sledeće podatke:

1. Marku i model mašine

2. Serijski broj mašine

3. Tip kačenja (brza spojka ili bolčevi)

4. Tip kašike koja se traži (obična-zemlja, ojačana/heavy duty - zemlja/kamen, rock-kamen)

5. Zapreminu kašike

6. Širinu kašike